Edellinen

sunnuntai 01.07.2018 14:43

Apteekin terveysliikunta- ja hyvinvointipalvelut esittelyssä

Apteekin terveysliikunta- ja hyvinvointipalvelut esittelyssä

Syksystä 2015 asti Oulun III Hansa Apteekki on tarjonnut perinteisten farmaseuttisten palveluiden lisäksi ennakoivia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä ja tukevia terveydenhoito- ja hyvinvointipalveluita. Edelläkävijä apteekkina apteekista saakin välttämättömän lääkehoidon rinnalla myös lääkehoitoa tukevia ja asiakkaan terveyttä edistäviä vinkkejä ja neuvoja muun muassapienten elintapamuutosten tekemiseksi. Oulun III Hansa Apteekissa toimii hyvinvoinnin, liikunnan ja ravitsemuksen asiantuntijatiimi asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Tiimi koostuu personal trainereiksi ja hyvinvointivalmentajiksi kouluttautuneista farmaseuteista, terveydenhoitajista, fysioterapeutista ja hierojasta.

 

Elintapaneuvontaa perinteisen lääkehoidon rinnalle
Miltä sinusta kuulostaisi jos apteekissa asioidessasi voisit käydä samalla kertaa mittaamassa verenpaineesi tai pistättämässä ostamasi rokotteen? Mitä jos vitamiineja ostaessasi saisit vinkkejä myös ravitsemuksen monipuolistamiseen tai kipugeeliä ostaessa ohjeita niska-hartiaseudun vetreyttämiseksi? Tämä kaikki on nyt mahdollista Oulun III Hansa Apteekissa. Jotta lääkehoito olisi mahdollisimman vaikuttavaa, on yksilön henkilökohtaiset valinnat elintapojensa suhteen erittäin tärkeitä.  Kipugeelikään ei poista välttämättä kivun aiheuttajaa, vaan helpottaa ainoastaan oireita.  Paras vaste saadaankin, kun lääkkeen hoitoon yhdistetään omaa hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia ravitsemus- ja liikuntatoimenpiteitä.

Apteekin oma Terveys- ja Fysiopiste
Hansa Apteekin alakerrassa toimii terveydenhoitajien ylläpitämä Apteekin Terveyspiste. Terveyspisteelle voi tulla ajanvarauksella tai ilman. Terveyspisteessä tehdään pieniä hoitotoimenpiteitä, kuten tikkien poistoa ja korvahuuhteluita.  Asiakkaan apteekista hankkimat rokotteet voidaan pistää samalla apteekki käynnillä terveydenhoitajan toimesta ja kolesterolit, verenpaineet ja sokeriarvot voidaan mittauttaa ilman omaan terveyskeskukseen jonottamista. Terveyspisteellä voit myös pistäytyä sairausvastaanotolla, jossa terveydenhoitaja voi tehdä tilannekartoituksen ja tarvittaessa kirjoittaa sairaslomatodistuksen.

Limingantullin Prisman 2.kerroksessa sijaitsee Apteekin Fysiopiste, josta löytyvät vastaavasti fysioterapia-, hieronta – ja kuntotestaustilat. Fysiopisteen tiloissa pidetään muun muassa apteekin asiakkaille suunnattuja ilmaisluentoja sekä pienryhmävalmennuksia. Fysiopisteen toimintaan kuuluvat lisäksi Apteekin Terveysliikunta- ja hyvinvointipalvelut, joilla tähdätään yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Ravintovalmennus, erilaiset yksilövalmennukset, apteekin painonhallintaryhmät sekä diagnoosipohjaiset ryhmävalmennukset kuuluvat Apteekin Fysiopisteen tarjontaan.

Yhdessä elintapasairauksia vastaan
Apteekki tavoittaa vuosittain suurimman osan elintapasairauksia sairastavista ihmisistä. Koska elintapasairaiden joukko on yksi kansanterveydellisesti merkittävimpiä ryhmistä, joiden hyvinvointiin omilla elintapavalinnoilla voisi vaikuttaa, on Apteekki luonnollinen ja turvallinen paikka yksilön näkökulmasta saada ohjeistusta ja neuvontaa omaan tilanteeseensa. Oulun III Hansa Apteekki on aloittanut vuoden 2017 alusta lähtien Elintapasairauksien teemakuukaudet, jolloin Apteekin asiakkaille tarjotaan tietoa ja tukea elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Tammikuusta huhtikuuhun 2017 teemana on II Tyypin diabetes. Apteekki tarjoaakin II tyypin diabeteksen riskitestejä aina huhtikuuhun saakka ja ilmaista materiaalia taudin tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Lisäksi huhtikuun lopussa alkaa II tyypin diabeteksen riskiryhmään kuuluville ja jo sairastuneille henkilöille oma Ote Diabeteksesta –ryhmävalmennus, jossa tähdätään ravitsemuksen ja liikunnan keinoin helpottamaan diabeteksen oireita, ennaltaehkäisemään sairauden puhkeamista ja saamaan ote diabeteksen hoitotasapainosta omilla elämäntapavalinnoilla.

Tulevaisuuden apteekki

Farmasia-ala on vahvasti menossa yhä ennakoivampaan ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan yksilön hyvinvoinnin tukemiseksi. Oulun III Hansa Apteekki on edelläkävijä Apteekkina kokeilemassa ja pilotoimassa palveluita, joilla tuetaan yksilöitä huolehtimaan yhä enemmän omasta hyvinvoinnistaan tekemällä parempia valintoja niin liikunnan, ravitsemuksen kuin levonkin suhteen ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti omaan terveydentilaan yhdessä lääkehoidon kanssa.

Yksi merkittävimmistä palveluista Apteekissamme on maksuttomat Hyvinvointikartoitukset, joissa kuka vain voi käydä keskustelemassa asiantuntijoidemme kanssa omaan hyvinvointiin liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus saada oikeanlaista tietoa ja ennen kaikkea tukea hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tervetuloa Oulun III Hansa Apteekkiin, tulevaisuuden Apteekkiin, josta saat lääkehoidon rinnalla myös muita hyvinvointiasi tukevia palveluita!